NAZİLLİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

TARIMSAL YAYIN ve DANIŞMANLIK

|Anasayfa |Haberler|Resim Galerisi

 

                           

 

ÜYE ADI: 

 

ŞİFRE:

  ÜYE OL   ŞİFRE HATIRLAT

 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK NEDİR ?

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK 

Tanımı;
Tarımsal işletme sahiplerinin ve çiftçilerin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan eğitim, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı;

 • Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması,
 • Üretim ve işletme maliyetleri düşülmesi, verimin ve kalitenin yükseltilmesi,
 • Ürünlerin pazarda daha kolay ve yüksek fiyatla alıcı bulması,
 • Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin refah ve gelir düzeyinin arttırılması,
 • Tüketiciler açısından daha güvenli gıda tüketilmesidir.

Tarım Yayımcısının / Danışmanının Görevleri;

 • Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
 • Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
 • İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
 • Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,
 • Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
 • Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
 • Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak.

Tarımda Yetiştiricilik, Bitki ve Hayvan Hastalık-Zararlıları ile İlgili Bilgiler (Yapım Aşamasında)

Odamız Toplantı Tarihleri ve Hastalık-Zararlılara Karşı İlaçlama Tarihleri (Yapım Aşamasında)

T.Y.D.D. Uygulama Esasları

T.Y.D.D. Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

T.Y.D.D. Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ


 

DOKÜMANLAR

@Her Hakkı Saklıdır..Nazilli Ziraat Odası Başkanlığı Tarımsal Danışmanlık ve Yayım Hizmetleri Web Sitesi.İzinsiz Hiçbir içerik Kopyalanamaz ve Çoğaltılamaz. 

Tasarım & Programlama (I&D DESIGN).. İçerik Yönetimi ve Güncelleme Serdal Carlat..